banner-728-90
Oglas
menu
Irena Budna  Irena Budna

Pouk na daljavo skozi oči staršev


Marija Šukalo, 3.5.2020 8:00:00

Epidemija novega koronavirusa je poskrbela za številne izzive. Poleg omejitve gibanja, uporabe zaščitnih sredstev in socialne distance predstavlja velik izziv – tako za šolarje in dijake kakor tudi za njihove starše – učenje od doma. Če se je slednje učencem sprva zdelo zabavno, so sčasoma ugotovili, da terja veliko mero samodiscipline, reda in doslednosti.


VSI UČENCI NIMAJO ENAKIH POGOJEV ZA DELO


»Kot mama osnovnošolke Loti in gimnazijke Laure sem sprva dvomila v ta način pouka, čeprav se že od vsega začetka strinjam, da ima tudi ta način dela pozitivne plati. Težava je v tem, da vsi učenci nimajo enakih pogojev za delo,« pripoveduje Irena Budna iz Nazarij. Tistim, ki so potrebovali računalnike, je pomagala šola, pomagali pa so tudi donatorji, ki so prispevali tehnično opremo za učence, ki je niso imeli. Težava, s katero so se soočili vsi, je bila povezava in registracija na spletni strani.


NALAGANJE IN POŠILJANJE FOTOGRAFIJ SKORAJ MISIJA NEMOGOČE


»Da smo se uspeli registrirati v sistem, je trajalo dva dni, da nas ni »metalo« iz omrežja, pa je trajalo še dolgo in pogosto je sredi dela, sredi nalaganja nalog, sistem enostavno zatajil. Sledilo je novo vpisovanje, vse je bilo potrebno začeti znova in ob internetni povezavi, kot jo imamo mi, je nalaganje in pošiljanje fotografij skoraj misija nemogoče,« pojasnjuje Budnova. Ko Loti naredi nalogo, jo prepiše, slika in pošlje. Tiskalnika doma namreč nimajo. Njen partner Joco Škorjanc pri šolanju na daljavo rešuje tehnične težave z nalaganjem potrebnih programov, da lahko Loti nemoteno sledi pouku in opravlja zahtevane naloge.


POHVALA UČITELJEM, SPECIALNIM PEDAGOGOM IN SOCIALNIM DELAVCEM


Irena Budna: »Pohvaliti moram doslednost učiteljev, ki redno obveščajo o vseh spremembah in pošiljajo povratne informacije. Prav tako je treba pohvaliti specialne pedagoge in socialne delavce, ki delajo z otroki z določenimi prilagoditvami na posameznih področjih. Tudi Loti potrebuje tovrstno pomoč in lahko le pohvalim njihovo zavzetost, skrb in redne kontakte.« Starejša hčerka Laura ima pouk predvsem v obliki video sej in je v dnevnem stiku z učitelji. Šola je dijakom dodelila elektronske naslove šolskega centra in brezplačen dostop do vsebin, ki jih potrebujejo, kar jim olajša delo od doma.


VSI STARŠI NISO DOVOLJ TEHNIČNO PODKOVANI


»Ne predstavljam si, kako bi vse skupaj izgledalo, če bi vsi učenci imeli video pouk, saj nima vsak otrok svoje sobe, nekatere družine imajo majhna stanovanja. V našem primeru imata hčerki skupno sobo. Medtem ko starejša spremlja video pouk, mlajša rešuje naloge, ki jih pošiljajo učitelji. Zagotovo je težava pri pouku na daljavo tudi v tem, da niso vsi starši tehnično dovolj podkovani, da bi lahko v primeru težav pomagali otrokom. Prav tako nekateri nimajo dovolj znanja, da bi otrokom priskočili na pomoč, ko jo potrebujejo,« meni Budnova.


V SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽINAH ŠE DRUGI PROBLEMI


V socialno ogroženih družinah so prisotni še drugi problemi. Včasih je mogoče slišati, da so otroci iz teh družin veseli, da lahko gredo v šolo, saj imajo tam zagotovljen topel obrok, poleg tega pa jim šola nudi zavetje pred morebitnim nasiljem, ki se lahko odvija za štirimi stenami doma. Zdaj so ti otroci za marsikaj prikrajšani in jim pouk na daljavo povzroča dodaten stres.


DLJE KOT TRAJA POUK NA DALJAVO, TEŽJA JE MOTIVACIJA


Med otroci ni socialnih stikov, ni druženja med vrstniki, ni sproščenega preživljanja prostega časa v družbi. To negativno vpliva na koncentracijo pri delu za šolo. Dlje kot traja pouk na daljavo, dlje ko so otroci odrezani od klasičnega šolskega procesa, težja je motivacija za delo. Kljub izpostavljenim pomanjkljivostim Irena Budna pohvali šolski sistem, ki je hitro vzpostavil nov način poučevanja, v katerega so šolarji in njihovi starši ter tudi pedagogi, glede na okoliščine, enostavno prisiljeni.


 

Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com